Obchodní podmínky

Pro nákup v  internetovém obchodě  www.elektropasek.cz .

Provozovatelem je RADIM PAŠEK, Zahradní 19, Štěpánkovice.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem č.89/2012Sb. Nevztahují se pro firmy, pro nákup zboží pro podnikatelskou činnost a právnické osoby.

Kupující si může zřídit uživatelský účet, který je chráněný jménem a heslem a nesmí tyto údaje dát k dispozici třetí osobě. Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních dat. Prodávající neposkytuje osobní data kupujících třetí straně dle zákona č.101/2000Sb.

Prezentace zboží na internetovém obchodě je pouze informativní a prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po obdržení objednávky pošle prodejce kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky. Prodejce je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky v případě změny v objednávce ze strany prodejce z důvodu, že prodejce nemůže splnit všechny požadavky uvedené na objednávce. V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání, nebo se zboží bude doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady na dopravu. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalu a v případě poškození toto sepsat s dopravcem, nebo je kupující oprávněn tuto zásilku nepřijmout.

Cenu zboží a dopravy může kupující uhradit:

* v hotovosti nebo kartou na prodejně

* v hotovosti při dodání zboží

* bezhotovostně převodem na účet č.1847217349/0800

* prostřednictvím úvěru (ESSOX)

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy může kupující podat v prodejně, nebo poslat e-mailem a kupující dostane potvrzení o převzetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu. Nelze odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo upraveno na přání kupujícího a dále dle § 1837 občanského zákoníku. Bylo-li zboží poškozeno nebo opotřebováno, je kupující povinen škodu uhradit. V případě odstoupení od smlouvy musí kupující zboží vrátit na svoje náklady a to do 14 dnů od podání odstoupení od smlouvy. Peníze budou poslány do 10 dnů od převzetí zboží. Odstoupením od smlouvy dle§ 1829 se neřeší reklamace zboží.

Vady na zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Kupující je povinen si přečíst návod k obsluze a řídit se jím dle § 2104. Záruka na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.